Медецина


Меню

Нові записи
Схожі статті:

Популярні записи


 • ПАТОЛОГІЧНІ ВИВИХИ, ПЕРЕЛОМИ КІСТОК

  Паталогічні вивихи. Патологічні підвивихи і вивихи ви­никають унаслідок запальних, дегенера­тивно-дистрофічних, нейротрофічних уражень суглобів, а також значно рідше злоякісних та доброякісних пухлин.

  При гострих запальних процесах, коли у порожнині суглоба збирається велика кількість запальної рідини синовіт, створюється настільки високий внутріш-ньосуглобовий тиск, особливо у кульшо­вому суглобі, що призводить до розриву капсули суглоба, круглої зв'язки і виш­товхує головку стегнової кістки із верт­люжної западини. Цьому сприяють роз­тягнуті м'язи кульшового суглоба, які скорочуються і зміщують головку стегно­вої кістки назовні і вгору. Такі вивихи чи підвивихи називають тангенційними.

  Нерідко патологічні вивихи чи підви­вихи виникають унаслідок деструкції руйнування суглобових кінців. Це спостерігається при туберкульозі, остео­мієліті, асептичному некрозі, кісто-подібній перебудові, при аргропагіях си­філітичній, сирингомієлічній та ін..

  Лікування патологічних вивихів ком­плексне. Передусім треба пролікувати хворого з приводу основної недуги, зу­пинити розвиток, ліквідувати або до­сягти ремісії патологічний процес у суглобі. Лише після цього можна про­водити реконструктивно-відновні опе­

  Рації на суглобах. Якщо на тлі загаль­ного лікування швидко накопичується запальна рідина у суглобі, треба своє­часно провести пункцію суглоба з відсмоктуванням запальної рідини. Це сприяє зменшенню тиску у порожнині суглоба, больової реакції і служить профілактикою тангенційного вивиху.

  Залежно від характеру запального процесу проводять специфічну терапію.

  Природжені вивихи та підвивихи виникають унаслідок дії екзо - та ендо­генних чинників, які зумовлюють по­рушення розвитку, формування всіх елементів суглоба. Лікування проводять з перших днів народження дитини ор­топедичними методами.