Медецина


Меню

Нові записи

Історія розвитку сестринської справи в Україні

За багато віків до утворення Київської Русі цікаві пам'ят­ки культури, в тому числі й медицини, залишили по собі скіфи, що населяли Крим, південні землі між Дніпром і Дунаєм і мали торгові і культурні зв'язки з греками про них згадують Геро­дот і Гіппократ. Скіфам були відомі цілющі властивості багатьох рослин, вони володіли деякими прийомами лікування різних хвороб, могли робити навіть трепанації. Під час розкопок Чортомлинського кургану, недалеко від Керчі, знайдено золоті і срібні вази із зображенням скіфів, які надають медичну допо­могу перев'язування нижньої кінцівки, виривання зуба. Деякі скіфи були обізнані з медициною античних греків, мали ме­дичну практику в Афінах.

У IX ст. формується східнослов'янська держава Київська Русь з центром у Києві. За князювання Володимира Святославовича, а потім його сина Ярослава Мудрого. Київська Русь підноситься до рівня передових держав тогочасної Європи.

Виникнення сестринської справи в Україні, як і у всій Європі, нерозривно пов'язане з прийняттям та становленням християнства, створенням монастирів, при яких були лікарні, подорожні доми, які поєднували функції готелю, лікарні та амбулаторії для мандрівників, що направлялися до святих місць а Потребували медичної допомоги.

Одна з перших згадок про створення стаціонарної ліку­вальної установи у Київській Русі відноситься до X століття, коли княгиня Ольга організувала лікарню, де догляд за хво­рими був доручений жінкам. Літописець Нестор у своєму зна­менитому Житии Феодосия Печерского згадує про створен­ня монастирської лікарні в Києві на рубежі третьої та четвер­тої чверті XI століття. Згодом подібні лікарні були створені в Переяславі, Вишгороді та Чернігові.

Видатним медиком, першою в світі жінкою, яка просла­вилася своїми медичними знаннями була внучка Володимира Мономаха, дочка Мстислава - Євпраксія Мстиславівна. Вона видала грецькою мовою трактати Аліма та Мазі, де було зібрано і систематизовано знання з тогочасної медицини, і, крім опису хвороб та засобів їх лікування, дано поради щодо гігієни, зокрема, гігієни жінки та дитини.